Kreative produkter til projekter og kulturfag

Kreative produkter til projekter og kulturfag

En anderledes aflevering

Vores 9. klasser på Skolecenter Jetsmark havde projektuge i uge 7. I oplægget til projektugen gjorde min kollega og jeg meget ud af at flytte elevernes fokus, fra den 15 siders rapport, til et kreativt produkt. Dels fordi, at det for mange elever selvfølgelig er uoverskueligt at skrive 15 sider. Men også fordi, at de til naturfagsprøven såvel som kulturfagsprøverne skal udvikle og aflevere et produkt. Hvorfor ikke øve sig i at lave sådan et produkt allerede i projektugen? 

Der er mange måder at udforme sit produkt på, og for de fleste elever bliver der ofte tyet til videoen, som er et godt og let-redigerbart produkt at arbejde med. Dog kan Chromebooken være en begrænsning, netop når man kommer til selve redigeringsfasen, og det kan være yderst frustrerende, når en priviligeret klassekammerat sidder med sin MacBook og videoredigere i iMovie så let som ingenting. 

Men der er altså mange andre gode muligheder, hvor man kan komme vidt omkring med sit emne. I år har jeg fx for første gang haft nogle grupper, der har lavet en fotobog til at belyse deres problemstilling. 

Når kreativiteten kommer i højsædet

Jeg vil dog lægge ekstra vægt på et enkelt produkt, som nok har taget længst tid at lave, og som har udfordret gruppens kreative evner. Nemlig et brætspil. Til et hvert spil er der også nødt til at være en spilvejledning, og her er gruppen blevet udfordret på at skrive i et sprog, der stemmer overens med sådanne vejledninger. Derudover skal de gøre sig mange tanker om, hvordan deres spil skal forløbe. 

Gruppens spilvejledning

Herudover er der lavet chancekort og spørgsmålskort. Spørgsmålskortene er udformet således, at der er tre svarmuligheder. På hvert kort står der bonusinfo til svaret – så elevernes egen viden om spørgsmål og svar bliver belyst på en passende måde. De havde lavet 22 spørgsmålskort, som kom godt omkring deres selvvalgte delemne, Finanskrisen 2008

Gruppens spørgsmålskort med bonusinfo til de rigtige svar.

I gruppens produkt er der en stor del af samfundsfaglig og historisk bevidsthed. Derfor føler jeg ikke, at jeg mangler noget, når jeg sammenholder produktet med de få sider, som gruppen har skrevet og afleveret. Dog er der visse ting, som gruppen selvfølgelig skal forsøge at komme ind på til deres fremlæggelse af projektet, så vi kommer hele vejen rundt om deres problemstilling. 

Foruden de mange ting, som eleverne lærer ved at udforme kreative produkter (hvor det ikke er lige så nemt at lave copy-paste arbejde, som det er ved en rapport), så er det også, set fra mit synspunkt, et sjovt produkt at skulle vurdere. Gruppens censor og jeg har i dag brugt en time på at afprøve spillet, og vi kunne mærke, at der var tænkt over mange detaljer, og vi kunne udpege små fejl eller mangler, fordi gruppen desværre ikke havde tid til at afprøve spillet selv. 

PowerPoint-præsentationer er ikke produkter

Jeg synes, at vi lærere i endnu højere grad skal støtte eleverne i at lave kreative produkter, hvor de er nødt til at arbejde i dybden med deres emne. For mig er en PowerPoint-præsentation, til en kulturfagsprøve, ikke et produkt nok i sig selv. En præsentation er en nødvendighed til at belyse sit emne og problemstilling, når eleven fremlægger. Men et produkt er noget eleven har investeret ekstra tid i. Noget, hvor ens kreativitet skal udfoldes og udfordres. 

Tak til Magnus H. Larsen og Gustav V. Andersen, fordi jeg måtte tage nogle billeder og skrive nogle ord om jeres produkt på min hjemmeside. 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *